logo user join
Home whatsapp
Filter by Brand
Sapthasaram Kashayam Tab
₹320.00/piece
Sukumaram Kashayam Tab
₹360.00/piece
Thikthakam Kashayam Tab
₹430.00/piece
Varanadi Kashayam Tab
₹400.00/piece
Amruthashadangam Kashayam Choornam
₹120.00/piece
Aragwadhadi Kashayam Choornam
₹120.00/piece
Balaguluchyadi Kashayam Choornam
₹115.00/piece
Balajeerakadi Kashayam Choornam
₹110.00/piece
Bhadradarvadi Kashayam Choornam
₹73.00/piece
Bhoonimbadi Kashayam Choornam
₹100.00/piece
Bruhathyadi Kashayam Choornam
₹105.00/piece
Chandanadi Kashayam Choornam
₹90.00/piece
Chiruvilwadi kashayam Choornam
₹115.00/piece
Dasamoolakaduthrayam Kashayam Choornam
₹115.00/piece
Dasamoolam Kashayam Choornam
₹115.00/piece